Thursday, November 17, 2011

MAHALNYA.......

Mengapa kereta tempatan begitu mahal?Mengapa kereta tempatan begitu mahal?

Pada dasar kereta nasional, kerajaan melaksanakan dasar untuk melindungi kereta tempatan, bagi kereta import pelaksanaan duti import asing yang tinggi, untuk mengukuhkan kereta buatan Malaysia, cukai kereta import sekurang-kurangnya 100%.

Ini telah menyebabkan ramai orang muda terpaksa membeli kereta tempatan. Tetapi tidak semestinya membeli kereta tempatan lebih murah. Sebenarnya, kerajaan mengenakan 2 jenis cukai kepada setiap kereta tempatan iaitu cukai pengeluaran dan cukai pengguna kira-kira 70%.

Contohnya, kereta tempatan yang paling murah iaitu Viva generasi kedua lebih kurang 40000 ringgit. Sebenarnya, harga asal hanya 24000 ringgit, kerajaan mengenakan cukai pengeluaran dan cukai pengguna adalah setinggi 16000 ringgit.

Akhirnya, cukai kereta terlalu tinggi, kita perlu membayar cukai dengan pinjaman bank.

为何国產车会那么贵?

在国家汽车政策下,政府施行保护国產车政策,对外国进口车实施高进口税,以加强国產车​在国內的优势。外国汽车税至少都是100%以上。

这导致许多年轻人都被逼买国產车。但买国產车也不见得便宜。其实,政府向每一辆国產车​征收2种税务︰生產税及消费税,徵税大约高达70%。

举个列子,市场上最便宜的第二国產轿车viva售价大约4万令吉。其实,原本售价仅仅​2万4千令吉,政府征收的生產税及消费税却高达1万6千令吉。

追根究底,汽车税其实是太高,大家都在借loan还税。

No comments:

Post a Comment